Znakomite efekty X Wielkanocnej Zbiórki Żywności 2017

Uprzejmie dziękujemy wszystkim darczyńcom i dobrodziejom oraz współorganizatorom za wspólne dzieło.
Dla osób i rodzin potrzebujących pozyskaliśmy 19.888,37 kg żywności.

W poczuciu wdzięczności serdecznie dziękujemy.
Zarząd