W 2024 roku Śląski Bank Żywności planuje zorganizowanie dwóch Zbiórek Żywności:

1. Wielkanocna Zbiórka Żywnościbędzie się odbywała od 15 do 16 marca br.

(składanie wniosków o uczestnictwo w tej Zbiórce w nieprzekraczalnym terminie do 28

stycznia 2024 roku)

2. Świąteczna zbiórka żywności