Realizujemy swoją misję poprzez:

POZYSKIWANIE

Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość i jakość odżywcza nie budzi zastrzeżeń.

MAGAZYNOWANIE

Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję do lokalnych organizacji partnerskich, które pomagają potrzebującym.

PROMOWANIE

Promowanie postaw przeciwdziałających marnowaniu żywności, które jest globalnym problemem, mającym bardzo poważne skutki: ekonomiczne, ekologiczne i etyczne.

Efekty działania Śląskiego Banku Żywności:

Pomoc przekazaliśmy do organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.

Ze wsparcia żywnościowego Banku skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Bank wspiera żywnością zarówno seniorów i dorosłych, jak i dzieci.

Śląski Bank Żywności pozyskuje i przekazuje produkty spożywcze takie jak: owoce i warzywa, ryż, makaron, napoje, mleko, sery, pieczywo oraz słodycze. Dzięki tej żywności możemy czynnie pomagać osobom w potrzebie.

O Śląskim Banku Żywności

Jesteśmy jednym z 32 Banków Żywności działających na terenie całego kraju, tworzących Federację Polskich Banków Żywności, czyli wspólnotę niezależnych organizacji pozarządowych o statusie stowarzyszenia lub fundacji.

Zarząd

Śląskiego Banku Żywności
Jan Szczęśniewski

Jan Szczęśniewski

PREZES
ks. Ignacy Czader

ks. Ignacy Czader

WICEPREZES
Stefania Szczęśniewska

Stefania Szczęśniewska

SKARBNIK
Gabriela Bogurska

Gabriela Bogurska

SEKRETARZ
Joanna Pietrzyńska

Joanna Pietrzyńska

Członek
Andrzej Piontek

Andrzej Piontek

Członek

Najnowsze Aktualności

Bądź na bieżąco

Wielkanocna Zbiórka Żywności

W dniach 24 do 25 marca 2023 odbędzie się ogólnopolska Wielkanocna Zbiórka Żywności, której organizatorem są Banki Żywności. Organizacje chętne do uczestniczenia w naszej zbiórce prosimy o kontakt telefoniczny 32 2 471 265 do dnia 23 marca br.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Odbiór towaru zrealizujesz w siedzibie naszej organizacji.

Siedziba organizacji:

Śląski Bank Żywności W. Janasa 15 | 41-500 Chorzów

Skontaktuj się z nami:

 

PREZES

kom: 726 111 250 | jan.bzchorzow@op.pl

FEPŻ

tel: 32 247 12 65 | irena.bzchorzow@op.pl

POZYSK WŁASNY

tel: 509 230 947 | wiktoria.bzchorzow@op.pl

BIURO - pozostałe sprawy

tel: 32 241 01 38 | biuro.bzchorzow@op.pl  

Administratorem danych osobowych jest Śląski Bank Żywności w Chorzowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego, w tym kontaktu w związku z podjętą współpracą i korespondencją z Administratorem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iodo@rt-net.pl.

Skontaktuj się z nami