1. Wielkanocna Zbiórka Żywności – 05 do 06 kwietnia 2019 (składanie wniosków o uczestnictwo w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2019r.)

2. Świąteczna zbiórka żywności

Wolontariusze uczestniczący w Świątecznej Zbiórce Żywności dzięki szczodrości darczyńców zebrali ogółem 25070 kg żywności w 183 sklepach woj. śląskiego. Żywność zostanie przeznaczona dla najbardziej potrzebujących podopiecznych organizacji, które pod patronatem Śląskiego Banku Żywności brały udział w Zbiórce.