Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Wielkanoc 2021

Samotny...

Ze złamanym sercem..

Z przeszłośćią..

Pokochać nieidealne warzywa i owoce.


Boże Narodzenie 2020

Świąteczna Zbiórka Żywności 2020 Termin : 16 do 28 listopada 2020

Wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności.


Bieżąca działalność organizacyjna Śląskiego Banku Żywności została zachwiana. Istotna nie sprawność jednego z 2 dostawczych samochodów oraz awaria agregatu mroźniczego mocno ograniczyło naszą ofertę i zakres pomocy żywnościowej udzielanej najuboższym. Pomocną dłoń ze środkami finansowymi na konieczne naprawy otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności. Zadanie pt „Pomoc w potrzebie – ratujemy – pomagamy” – zostało z powodzeniem zrealizowane.
Dziękujemy serdecznie w imieniu załogi i naszych podopiecznych.

Przekaz nam swój 1%


Przekaż 1% naszej organizacji

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Strony

Subskrybuj Śląski Bank Żywności RSS