Efekty działania Śląskiego Banku Żywności:

Pomoc przekazaliśmy do organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.

Ze wsparcia żywnościowego Banku skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Bank wspiera żywnością zarówno seniorów i dorosłych, jak i dzieci.

Śląski Bank Żywności pozyskuje i przekazuje produkty spożywcze takie jak: owoce i warzywa, ryż, makaron, napoje, mleko, sery, pieczywo oraz słodycze. Dzięki tej żywności możemy czynnie pomagać osobą w potrzebie.

O Śląskim Banku Żywności

Jesteśmy jednym z 32 Banków Żywności działających na terenie całego kraju tworzących Federację Polskich Banków Żywności, czyli wspólnotę niezależnych organizacji pozarządowych o statusie stowarzyszenia lub fundacji.

Blog

Ze złamanym sercem

Samotne banany, krzywe buraki, nieładne marchewki – to nie są nasze pierwsze wybory w markecie. Z badań Banków Żywności wynika, że prawie 51% konsumentów nie kupuje gorzej wyglądających, małych czy niekształtnych warzyw lub owoców. A przecież te “brzydkie” produkty są tak samo wartościowe i smaczne, jak ich idealni “koledzy”.

Samotny

Samotne banany, krzywe buraki, nieładne marchewki – to nie są nasze pierwsze wybory w markecie. Z badań Banków Żywności wynika, że prawie 51% konsumentów nie kupuje gorzej wyglądających, małych czy niekształtnych warzyw lub owoców. A Czytaj dalej…

Pozostań w kontakcie