Boże Narodzenie 2020

Mijający rok był wyjątkowo trudny, ale mimo przeciwności losu udało się nam przeprowadzić i zorganizować wiele społecznie ważnych projektów i wydarzeń. W imieniu swoim, zarządu oraz załogi Śląskiego Banku Żywności dziękuję z całego serca Wszystkim i Każdemu z osobna za pomoc i wsparcie, za życzliwą współpracę i empatię.