Rozpoczynamy XIX Świąteczną Zbiórkę Żywności 28-30 listopada zapraszamy na zakupy – podzielmy się dobrocią.

Już po raz 19 Banki Żywności w trosce o rodziny i osoby najuboższe oraz osoby bezdomne i Seniorów - organizują Świąteczną Zbiórkę Żywności. Śląski Bank Żywności z udziałem 27 organizacji partnerskich w 21 miejscowościach w dniach 28-30 listopada w 141 placówkach handlowych będzie prowadził Zbiórkę Żywności. Ponad 1500 wolontariuszy będzie rozdawać ulotki i zachęcać do podzielenia się świątecznymi zakupami na które nie stać wiele rodzin i osób.

Nabór wśród organizacji lokalnych (OPL) NGO, oraz instytucji w ramach pomocy żywnościowej POPŻ 2014- 2020 podprogram 2014.

Śląski Bank Żywności w terminie do od 24.11.2015 do 01.12.2014 - ogłasza nabór wśród organizacji lokalnych (OPL) NGO, oraz instytucji spełniających niżej wymienione Kryteria w celu wyłonienia lokalnych dystrybutorów artykułów spożywczych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ 2014- 2020 podprogram 2014.

13. Kryteria, które muszą spełniać organizacje partnerskie regionalne (OPR)/lokalne (OPL) za pośrednictwem, których będzie realizowana dystrybucja artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących

Apel do Ministra Rolnictwa - przetwarzajmy warzywa i owoce

Zdrowe, tłoczone soki jabłkowe, musy, ryż z jabłkami, dżemy mogą być sposobem na uratowanie znacznie większej ilości jabłek oraz innych owoców i warzyw objętych embargiem. Banki Żywności apelują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie przetwarzania owoców i warzyw zgłoszonych do przekazania na cele społeczne.

Śląski Bank Żywności ratuje warzywa i owoce

Śląski Bank Żywności uczestniczy w programie zagospodarowania warzyw i owoców objętych embargiem. Pozyskaliśmy dotychczas 360 ton produktów. Żywność trafi do ok. 30 000 mieszkańców regionu.

W rolnictwie marnuje się ponad 33% upraw rolnych. Dzieje się tak na etapie upraw, transportu, magazynowania i handlu. Produkty rolne marnują się także na dużą skalę w sytuacjach kryzysowych, do których należy tegoroczne embargo na polskie warzywa i owoce. Banki Żywności są jednym z rozwiązań sprawdzających się właśnie w sytuacjach kryzysowych.

Śląski Bank Żywności dofinansowany przez Wojewodę i Marszałka Województwa Śląskiego

Śląski Bank Żywności otrzymał dofinansowanie przyznane przez Wojewodę oraz Marszałka Województwa Śląskiego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadania będą realizowane do końca 2014 roku na terenie wielu miejscowości, powiatów i gmin naszego województwa z subregionu środkowego, zachodniego i południowego.

Obchody Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem

W tym roku już po raz VII Bank zorganizował regionalne obchody Światowego Dnia Żywności. Po Katowicach, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zabrzu - w tym roku w Świętochłowicach. Na placu ks. H. Raabego o godz 1300 oficjalnego rozpoczęcia obchodów dokonał w obecności Prezydenta Miasta Pana Dawida Kostempskiego - Prezes Zarządu Banku Jan Szczęśniewski.

Wolontariat

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem w Śląskim Banku Żywności, prosimy o rejestrację poprzez stronę: wolontariat.bankizywnosci.pl, lub kontakt telefoniczny z biurem Banku pod nr 509 230 947. Pozdrowienia!

Zmiana wyglądu strony

Już niebawem nowy wygląd strony internetowej Śląskiego Banku Żywności. Trwają intensywne prace nad wyglądem oraz formą witryny. Obecny wygląd strony ma formę przejściową.

Strony

Subskrybuj Śląski Bank Żywności RSS