Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2404 z /home/server585919/ftp/silesiafoodbank.eu/includes/menu.inc).

Otwarty nabór do lokalnej realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2015.

Śląski Bank Żywności w ostatecznym terminie do 10.04.2015 - ogłasza otwarty nabór wśród społecznych organizacji lokalnych oraz instytucji spełniających niżej wymienione kryteria, w celu wyłonienia OPL, organizacji partnerskiej lokalnej, której zostaną powierzone lokalne zadania wynikające z realizacji POPZ w 2015 roku.

Kryteria, które muszą spełniać organizacje partnerskie lokalne (OPL) za pośrednictwem, których będzie realizowana dystrybucja artykułów spożywczych oraz działania towarzyszące wśród osób najbardziej potrzebujących za szczegółowo opisane w Wytycznych Instytucji Zarządzającej tj MPiPS dla instytucji pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w podprogramie 2015. Rozdział II Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących pkt 9 -14 tych Wytycznych. Ponadto realizację zasad wynikających z Rozdziału III zasady realizacji środków towarzyszących pkt 1- 1.9., 3.1., oraz w pkt 3.6 - 3.21.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom woj. śląskiego pomocy żywnościowej w okresie: maj 2015 - luty 2016.

Wymagania wobec Partnera:
1. Podmioty chcące realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2014, tj.:
1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
2) posiadać zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ,
b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z POPŻ oraz z innych źródeł,
3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.
2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach:
1) administrowania,
2) transportu,
3) magazynowania.
3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2015 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-e...

Tryb składania wniosków:
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków: do 10 kwietnia 2015 r.
3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie skanu treści pisemnej na adres e-mail : bz.chorzow@bankizywnosci.pl oraz drogą pocztową wraz z niezbędnymi załącznikami na adres:

Śląski Bank Żywności
ul. Janasa 15
41-500 Chorzów

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 32/2410 138 lub 509 230 947

Śląski Bank Żywności zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2015.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Do pobrania:
Wniosek OPL [DOC]
Wniosek OPL [PDF]
Wniosek OPL [DDT]

Prezes Zarządu
Śląskiego Banku Żywności
(-) Jan Szczęśniewski
Chorzów, dnia 25 stycznia 2015 r