Zarząd


Prezes - Jan Szczęśniewski
Wiceprezes - ks. Ignacy Czader
Skarbnik - Irena Proczek
Sekretarz - Stefania Szczęśniewska
Członek - Gabriela Bogurska