Śląski Bank Żywności rozpoczął realizację programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2014.

Śląski Bank Żywności 1 grudnia br. przyjął pierwsze dostawy produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2014. W grudniu do magazynu Banku Żywności w Chorzowie trafi prawie 550 ton produktów.

Program jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Zastąpił on dotychczasowy Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD) realizowany m. in. przez Banki Żywności w latach 2004-2013.

Banki Żywności będą przekazywać żywność do organizacji charytatywnych zajmujących się stałym wsparciem osób najuboższych. Organizacje te będą przekazywać pomoc bezpośrednio osobom potrzebującym ale tylko w formie paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2014 dystrybuowane będą: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Zakwalifikowane do tej pomocy przez lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej osoby i rodziny oraz osoby bezdomne przez będą otrzymywać wszystkie wymienione artykuły, wyłącznie w paczkach żywnościowych – w łącznej wadze jednej paczki 7,3 kg. Zarząd Śląskiego Banku Żywności mając na uwadze niesienie realnej pomocy zdecydował o przeznaczeniu na jednego beneficjenta w tym podprogramie > 3 paczek żywnościowych. Zostanie rozdysponowanych 75.000 paczek.

Aby otrzymać żywność w ramach PO PŻ, należy zgłosić się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej w celu otrzymania skierowania do udzielenia pomocy. Ośrodki pomocy społecznej będą kierować swoich podopiecznych do wyłonionych przez Bank organizacji, które będą prowadzić dystrybucję produktów z zasobów Banku. Wsparcie żywnościowe otrzymają osoby indywidualne oraz rodziny a także osoby bezdomne znajdujące się w ocenie lokalnego Ośrodka w najtrudniejszej sytuacji bytowej.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI OBJĘTYCH PROGRAMEM Z ZASOBÓW ŚLĄSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

BIERUŃ, BYTOM, CHORZÓW, GASZOWICE, GLIWICE, GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ, GODÓW, JEJKOWICE, KATOWICE, KORNOWAC, KOZY, KRZANOWICE, KRZYŻANOWICE, LYSKI, ŁAZISKA GÓRNE, MIEDŹNA, MIKOŁÓW, MSZANA, NĘDZA, ORZESZE, PIETROWICE WIELKIE, PILCHOWICE, PORĄBKA, RUDNIK, SKOCZÓW, ŚWIĘTOCHŁOWICE, ŚWINNA, UJSOŁY, WILAMOWICE, WODZISŁAW ŚLĄSKI, ZABRZE, RUDZINIEC, SIEWIERZ, WIELOWIEŚ.

Załączniki do pobrania:

1. Załacznik nr 1
2. Załacznik nr 2
3. Załacznik nr 3
4. Załacznik nr 4
5. Załacznik nr 5a
6. Załacznik nr 5b
7. Załacznik nr 6
8. Załacznik nr 7
9. Załacznik nr 8
10. Załacznik nr 9