Śląski Bank Żywności ratuje warzywa i owoce

Śląski Bank Żywności uczestniczy w programie zagospodarowania warzyw i owoców objętych embargiem. Pozyskaliśmy dotychczas 360 ton produktów. Żywność trafi do ok. 30 000 mieszkańców regionu.

W rolnictwie marnuje się ponad 33% upraw rolnych. Dzieje się tak na etapie upraw, transportu, magazynowania i handlu. Produkty rolne marnują się także na dużą skalę w sytuacjach kryzysowych, do których należy tegoroczne embargo na polskie warzywa i owoce. Banki Żywności są jednym z rozwiązań sprawdzających się właśnie w sytuacjach kryzysowych.

Banki Żywności od sierpnia do października przekazały ponad 6 tysięcy ton owoców i warzyw. Połowę przekazanych produktów stanowiły jabłka. Zakontraktowano kolejne 4,5 tysiąca ton owoców i warzyw.