Podsumowanie Zbiórki Podziel się Posiłkiem 2015

Kolejna Zbiórka Żywności za nami. Przeprowadzona w 93 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie 14 miejscowości przyniosła znakomite efekt 22.500 kg. Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, wsparcie społeczne naszych akcji charytatywnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i pomoc. Ponad 1500 najuboższych wielodzietnych rodzin z naszego województwa z efektów tej zbiórki otrzyma realne wsparcie żywnościowe.

Zbiórka żywności 25-26 września "Podziel się posiłkiem"

Jak co roku sporo ubogich wielodzietnych rodzin przeżywa dramat wyboru – podręczniki czy jedzenie, zeszyty czy chleb, odzież czy skromniejszy kolejny posiłek itd. Naszą cyklicznie organizowaną Zbiórką Żywności "Podziel się posiłkiem" pragniemy z Państwa życzliwością i wsparciem pomóc tym rodzinom. Zebrane dary żywnościowe, przekazane potrzebującym rodzinom w formie obfitych paczek z żywnością pozwolą na uzyskanie oszczędności na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb. POMÓŻMY IM.

Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020 podprogram 2015

W ramach kolejnej edycji POPŻ - Śląski Bank Żywności jako OPR - będzie miał do dyspozycji ponad 3400 ton żywności zakupionej ze środków europejskiego funduszu FEAD. Począwszy od 3 dekady maja 2015 roku rozpocznie się z zasobów Banku dystrybucja 13 artykułów spożywczych do sporządzenia paczek z pomocą żywnościową dla osób i rodzin objętych Programem. Dystrybucją paczek będą zajmować się zweryfikowane lokalne organizacje społeczne lub OPS. Równolegle do wsparcia żywnościowego będą prowadzone w Gminach zajęcia motywacyjno - edukacyjne.

Rekordowe wyniki Wielkanocnej Zbiórki Żywności

Zakończona Zbiórka zaowocowała kolejnym sukcesem. Ponad 1470 wolontariuszy w 140 placówkach handlowych zlokalizowanych w 26 miejscowościach wniosło swój wymierny wkład w uzyskanie świetnego wyniku. Prawie 28 ton pozyskanych darów trafiło na stoły prawie 2500 rodzin oraz na stół przygotowanego wielkanocnego śniadania dla bezdomnych, samotnych i najuboższych. Również podczas kwesty zebraliśmy 1329,86 zł.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wszystkim związanym z działalnością Banku- instytucjom,organizacjom, stowarzyszeniom, darczyńcom, pracownikom oraz wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Wesołego Alleluja!

Życzy Zarząd Śląskiego Banku Żywności.

Spotykamy się 20 – 22 marca na WIELKANOCNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI 2015

Jak co roku przed Świętami Wielkanocnymi organizujemy Zbiórkę Żywności. W tym roku 20-22 marca w 135 placówkach handlowych zlokalizowanych w 26 miejscowościach prawie 1500 wolontariuszy będzie zachęcać do wypełnienia darami wielkanocnego koszyka.

Wszystkich serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie naszej akcji na rzecz najuboższych rodzin i osób.

Zakończona I edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – podprogram 2014

Z powodzeniem Śląski Bank Żywności zakończył z dniem 28 lutego 2015 roku dystrybucję pomocy żywnościowej pochodzącej z Programu POPŻ.
Rozdysponowano 548556 kg żywności w formie 75.000 paczek które zostały przekazane 25418 najuboższym mieszkańcom 38 Gmin.

Dziękujemy serdecznie wszystkim społecznym i instytucjonalnym Partnerom za konstruktywną i owocną współpracę.

Jan Szczęśniewski
Prezes Zarządu

Udzielona pomoc żywnościowa dla potrzebujących w 2014 roku.

W kolejnym roku działalności Banku przekazaliśmy dla osób i rodzin potrzebujących zamieszkałych w 82 Gminach ponad 1560 ton darów żywnościowych stanowiących wartość rynkową przekraczającą 4,8 mln złotych.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym pomimo istotnego ograniczenia dostaw żywności z Programów – pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących.

Zmiana wytycznych realizacji POPŻ “Pomoc Żywnościowa 2014-2020” - Podprogram 2014.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmieniło wytyczne realizacji POPŻ “Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2014.

Wprowadzone przez Ministerstwo zmiany:

Szczęśliwego Nowego Roku!

Wszystkim związanym z działalnością Banku- instytucjom,organizacjom, stowarzyszeniom,
darczyńcom, pracownikom oraz wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Niech 2015 rok będzie pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszych domach niech nigdy nie zabraknie miłości, zrozumienia, a także chleba..

Wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym Roku życzy Zarząd Śląskiego Banku Żywności.

Strony

Subskrybuj Śląski Bank Żywności RSS