Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim związanym z działalnością Banku - instytucjom,organizacjom, stowarzyszeniom,
darczyńcom, pracownikom oraz wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten świąteczny czas będzie pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszych domach niech nigdy nie zabraknie miłości, zrozumienia, a także chleba..

Wszystkiego co najlepsze życzy Zarząd Śląskiego Banku Żywności.

20. Świąteczna Zbiórka Żywności - 25-17 listopada 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 20 Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbędzie się w najbliższy weekend. Wolontariusze Śląskiego Banku Żywności będą zachęcać do dzielenia się żywnością w 122 placówkach handlowych w naszym regionie.

Pragniemy z dumą poinformować, że nasze działania poprze aktorka Anna Guzik,która w dniu 26 listopada 2016 r. w godzinach od 14 do 16 w Galerii Silesia City Center w Katowicach wraz z wolontariuszami będzie zachęcać do dzielenia się żywnością.

Zbiórka Żywności "Podziel się Posiłkiem" za nami.

Jak co roku od 15lat naszej działalności wolontariusze, ludzie dobrej woli, a nade wszystko dobrodzieje nie zawiedli nas. To wielki dar zaufania. W ponad 100 placówkach handlowych, Centrach Handlowych, placówkach lokalnych – nasi wolontariusze z niewyczerpaną dozą serdeczności i empatii zachęcali kupujących do podzielenie się z potrzebującymi.

Z SERCA DZIĘKUJEMY I NISKO SIĘ KŁANIAMY.

Zebrano 22 ton żywności w tym dary od rolników.

"Za dobre aby wyrzucić“ kolejny Partner ZM Henryk Kania

To nasze hasło w walce z marnotrawieniem żywności. Rozmowy i spotkania ze środowiskiem biznesu z branży rolniczej, produkcji,przetwórstwa oraz handlu art. spożywczymi, podczas których przekonujemy, że nowoczesne podejście i rozumienie racjonalnej gospodarki w każdym wymiarze i środowisku, rozumianym z perspektywy akcjonariusza nowoczesnego kierunku jakim jest “ Circular Economy” wymaga konkretnych działań.

Zapraszamy na kolejną Zbiórkę Żywności - “ Podziel się Posiłkiem” 23-24 września 2016

Już po raz X zapraszamy do udziału w Zbiórce “Podziel się Posiłkiem“. W 106 placówkach handlowych zlokalizowanych w 15 miejscowościach naszego regionu wolontariusze Śląskiego banku Żywności będą zachęcać społeczeństwo do wsparcia naszej akcji. “Owocami” tej Zbiórki chcemy pomóc tym dzieciom, które są niedożywione, jest ICH w naszym kraju prawie 2 mln.
Prosimy o życzliwe wsparcie.

z Bankowym pozdrowieniem “Bądź dobry jak chleb”.
Zarząd.Realizacja POPŻ 2014-2020 edycja 2016 rozpoczęta.

Od 17 sierpnia rozpoczęły się pierwsze dostawy towarów pochodzących z Programu. Łącznie Bank otrzyma ponad 1300 ton żywności w ramach Unijnego Programu FEAD.
Sierpniowa transza obejmuje 5 dostaw. We wrześniu planowane jest zawieranie stosownych umów i pierwsze dystrybucje towarów do lokalnych OPL.

Wspieramy organizację Światowych Dni Młodzieży na Śląsku

W duchu wspólnego dzieła nawiązano współpracę z Archidiecezją Katowicką i Diecezją Sosnowiecką która ma na celu jak najlepsze zorganizowanie pobytu pielgrzymującej młodzieży na Śląsku. Bank zadeklarował przekazanie napojów oraz wzmacniających posiłków nabiałowych, które będą rozdysponowane uczestnikom i wolontariuszom w dniu 23 lipca br. podczas przebiegu uroczystości w Katowicach na Muchowcu oraz Placu Papieskim w Sosnowcu.

Rozpoczynamy - przygotowania do uruchomienia kolejnej edycji - 2016 w ramach POPŻ 2014-2020

W sierpniu br. rozpoczną się pierwsze dostawy towarów z zestawu 14 artykułów spożywczych wytypowanych do dystrybucji pośród osób uprawnionych w ramach tegorocznej edycji POPŻ. Gminy zainteresowane współpracą ze Śląskim Bankiem Żywności – zapraszamy do współpracy. Narada informacyjno - szkoleniowa dla zainteresowanych Gmin zorganizowana przez Bank 15 lipca br. w Chorzowie, była wyjątkową okazją i sposobnością do wymiany doświadczeń i uwag.

Kolejna edycja POPŻ 2014-2020 podprogram 2015 zakończona

Ostatniego dnia czerwca 2016 roku definitywnie zakończono realizację podprogramu 2015 w ramach POPŻ 2014-2020. W rozliczeniu końcowym obliczono, że 47 organizacji OPL współpracujących i korzystających z zasobów Śląskiego Banku Żywności – wydało 425999 paczek żywnościowych oraz 20640 posiłków. Pomocą zostało objętych 33807 osób z 51 miejscowości. Przeprowadzono 726 godzin edukacyjnych warsztatów tematycznych mających na celu tworzenie warunków do inkluzji społecznej beneficjentów. W ramach POPŻ rozdysponowano 3422 tony żywności.

Komu pomogliśmy, lata 2005 – 2015

Choć w tym roku obchodzimy XV lecie istnienia, to konkretne działania pomocowe realizowane poprzez lokalne organizacje społeczne - ukierunkowane na wspieranie Gmin w realizacji ich zadania własnego w zakresie pomocy społecznej, prowadzimy od 2005 roku. Przystąpienie Polski do UE otworzyło możliwość powierzenia m.inn. Bankom Żywności wykonywania zadań wynikających z realizacji Unijnego Programu Pomocy Żywnościowe PEAD, który był prowadzony w krajach członkowskich UE aż do2013 roku.

Strony

Subskrybuj Śląski Bank Żywności RSS