Realizacja POPŻ 2014-2020 edycja 2016 rozpoczęta.

Od 17 sierpnia rozpoczęły się pierwsze dostawy towarów pochodzących z Programu. Łącznie Bank otrzyma ponad 1300 ton żywności w ramach Unijnego Programu FEAD.
Sierpniowa transza obejmuje 5 dostaw. We wrześniu planowane jest zawieranie stosownych umów i pierwsze dystrybucje towarów do lokalnych OPL.

Wspieramy organizację Światowych Dni Młodzieży na Śląsku

W duchu wspólnego dzieła nawiązano współpracę z Archidiecezją Katowicką i Diecezją Sosnowiecką która ma na celu jak najlepsze zorganizowanie pobytu pielgrzymującej młodzieży na Śląsku. Bank zadeklarował przekazanie napojów oraz wzmacniających posiłków nabiałowych, które będą rozdysponowane uczestnikom i wolontariuszom w dniu 23 lipca br. podczas przebiegu uroczystości w Katowicach na Muchowcu oraz Placu Papieskim w Sosnowcu.

Rozpoczynamy - przygotowania do uruchomienia kolejnej edycji - 2016 w ramach POPŻ 2014-2020

W sierpniu br. rozpoczną się pierwsze dostawy towarów z zestawu 14 artykułów spożywczych wytypowanych do dystrybucji pośród osób uprawnionych w ramach tegorocznej edycji POPŻ. Gminy zainteresowane współpracą ze Śląskim Bankiem Żywności – zapraszamy do współpracy. Narada informacyjno - szkoleniowa dla zainteresowanych Gmin zorganizowana przez Bank 15 lipca br. w Chorzowie, była wyjątkową okazją i sposobnością do wymiany doświadczeń i uwag.

Kolejna edycja POPŻ 2014-2020 podprogram 2015 zakończona

Ostatniego dnia czerwca 2016 roku definitywnie zakończono realizację podprogramu 2015 w ramach POPŻ 2014-2020. W rozliczeniu końcowym obliczono, że 47 organizacji OPL współpracujących i korzystających z zasobów Śląskiego Banku Żywności – wydało 425999 paczek żywnościowych oraz 20640 posiłków. Pomocą zostało objętych 33807 osób z 51 miejscowości. Przeprowadzono 726 godzin edukacyjnych warsztatów tematycznych mających na celu tworzenie warunków do inkluzji społecznej beneficjentów. W ramach POPŻ rozdysponowano 3422 tony żywności.

Komu pomogliśmy, lata 2005 – 2015

Choć w tym roku obchodzimy XV lecie istnienia, to konkretne działania pomocowe realizowane poprzez lokalne organizacje społeczne - ukierunkowane na wspieranie Gmin w realizacji ich zadania własnego w zakresie pomocy społecznej, prowadzimy od 2005 roku. Przystąpienie Polski do UE otworzyło możliwość powierzenia m.inn. Bankom Żywności wykonywania zadań wynikających z realizacji Unijnego Programu Pomocy Żywnościowe PEAD, który był prowadzony w krajach członkowskich UE aż do2013 roku.

Wesołego Alleluja!

Wszystkim związanym z działalnością Banku - instytucjom,organizacjom, stowarzyszeniom, darczyńcom, pracownikom oraz wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
Wesołego Alleluja!

Życzy Zarząd Śląskiego Banku Żywności.

Zbiórki Żywności 2016

Jak co roku Śląski Bank Żywności również w 2016 roku będzie organizował w regionie - 3 Zbiórki Żywności, oparte na zasadach określonych w 2015 roku. Do wspomnianych akcji charytatywnych pod patronatem i opieką organizacyjno-promocyjną Banku będą przed wszystkim zapraszane organizacje i instytucje partnerskie wspierające i współpracujące systematycznie z Bankiem, poprzez współudział w akcjach i przedsięwzięciach oraz wnoszenie składek.

Działania towarzyszące finansowane z POPŻ

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 edycja 2015, Śląski Bank Żywności realizując zadania OPR przy współpracy z lokalnymi OPL , na terenie partnerskich Gmin uczestniczących w POPŻ, przeprowadza na rzecz końcowych beneficjentów tego Programu, bezpłatne warsztaty mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Rusza Świąteczna Zbiórka Żywności 4-6 grudzień 2015 roku

Już niebawem rusza Świąteczna Zbiórka Żywności.Serdecznie zapraszamy do podzielenia się Świątecznymi zakupami w dniach 4-6 grudnia 2015 roku.

Wykaz sklepów Świąteczna Zbiórka Żywności [XLSX]
Plakat Świąteczna Zbiórka Żywności [PDF]

Strony

Subskrybuj Śląski Bank Żywności RSS