Wspieramy organizację Światowych Dni Młodzieży na Śląsku

W duchu wspólnego dzieła nawiązano współpracę z Archidiecezją Katowicką i Diecezją Sosnowiecką która ma na celu jak najlepsze zorganizowanie pobytu pielgrzymującej młodzieży na Śląsku. Bank zadeklarował przekazanie napojów oraz wzmacniających posiłków nabiałowych, które będą rozdysponowane uczestnikom i wolontariuszom w dniu 23 lipca br. podczas przebiegu uroczystości w Katowicach na Muchowcu oraz Placu Papieskim w Sosnowcu.

Rozpoczynamy - przygotowania do uruchomienia kolejnej edycji - 2016 w ramach POPŻ 2014-2020

W sierpniu br. rozpoczną się pierwsze dostawy towarów z zestawu 14 artykułów spożywczych wytypowanych do dystrybucji pośród osób uprawnionych w ramach tegorocznej edycji POPŻ. Gminy zainteresowane współpracą ze Śląskim Bankiem Żywności – zapraszamy do współpracy. Narada informacyjno - szkoleniowa dla zainteresowanych Gmin zorganizowana przez Bank 15 lipca br. w Chorzowie, była wyjątkową okazją i sposobnością do wymiany doświadczeń i uwag.

Kolejna edycja POPŻ 2014-2020 podprogram 2015 zakończona

Ostatniego dnia czerwca 2016 roku definitywnie zakończono realizację podprogramu 2015 w ramach POPŻ 2014-2020. W rozliczeniu końcowym obliczono, że 47 organizacji OPL współpracujących i korzystających z zasobów Śląskiego Banku Żywności – wydało 425999 paczek żywnościowych oraz 20640 posiłków. Pomocą zostało objętych 33807 osób z 51 miejscowości. Przeprowadzono 726 godzin edukacyjnych warsztatów tematycznych mających na celu tworzenie warunków do inkluzji społecznej beneficjentów. W ramach POPŻ rozdysponowano 3422 tony żywności.

Komu pomogliśmy, lata 2005 – 2015

Choć w tym roku obchodzimy XV lecie istnienia, to konkretne działania pomocowe realizowane poprzez lokalne organizacje społeczne - ukierunkowane na wspieranie Gmin w realizacji ich zadania własnego w zakresie pomocy społecznej, prowadzimy od 2005 roku. Przystąpienie Polski do UE otworzyło możliwość powierzenia m.inn. Bankom Żywności wykonywania zadań wynikających z realizacji Unijnego Programu Pomocy Żywnościowe PEAD, który był prowadzony w krajach członkowskich UE aż do2013 roku.

Wesołego Alleluja!

Wszystkim związanym z działalnością Banku - instytucjom,organizacjom, stowarzyszeniom, darczyńcom, pracownikom oraz wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
Wesołego Alleluja!

Życzy Zarząd Śląskiego Banku Żywności.

Zbiórki Żywności 2016

Jak co roku Śląski Bank Żywności również w 2016 roku będzie organizował w regionie - 3 Zbiórki Żywności, oparte na zasadach określonych w 2015 roku. Do wspomnianych akcji charytatywnych pod patronatem i opieką organizacyjno-promocyjną Banku będą przed wszystkim zapraszane organizacje i instytucje partnerskie wspierające i współpracujące systematycznie z Bankiem, poprzez współudział w akcjach i przedsięwzięciach oraz wnoszenie składek.

Działania towarzyszące finansowane z POPŻ

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 edycja 2015, Śląski Bank Żywności realizując zadania OPR przy współpracy z lokalnymi OPL , na terenie partnerskich Gmin uczestniczących w POPŻ, przeprowadza na rzecz końcowych beneficjentów tego Programu, bezpłatne warsztaty mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Rusza Świąteczna Zbiórka Żywności 4-6 grudzień 2015 roku

Już niebawem rusza Świąteczna Zbiórka Żywności.Serdecznie zapraszamy do podzielenia się Świątecznymi zakupami w dniach 4-6 grudnia 2015 roku.

Wykaz sklepów Świąteczna Zbiórka Żywności [XLSX]
Plakat Świąteczna Zbiórka Żywności [PDF]

Podsumowanie Zbiórki Podziel się Posiłkiem 2015

Kolejna Zbiórka Żywności za nami. Przeprowadzona w 93 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie 14 miejscowości przyniosła znakomite efekt 22.500 kg. Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, wsparcie społeczne naszych akcji charytatywnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i pomoc. Ponad 1500 najuboższych wielodzietnych rodzin z naszego województwa z efektów tej zbiórki otrzyma realne wsparcie żywnościowe.

Strony

Subskrybuj Śląski Bank Żywności RSS