Podsumowanie Zbiórki Podziel się Posiłkiem 2015

Kolejna Zbiórka Żywności za nami. Przeprowadzona w 93 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie 14 miejscowości przyniosła znakomite efekt 22.500 kg. Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, wsparcie społeczne naszych akcji charytatywnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i pomoc. Ponad 1500 najuboższych wielodzietnych rodzin z naszego województwa z efektów tej zbiórki otrzyma realne wsparcie żywnościowe. Prawie 20 partnerskich organizacji społecznych biorących udział w przeprowadzeniu tej Zbiórki rozdysponuje zebrane dary żywnościowe pośród tych rodzin które są w najtrudniejszej sytuacji bytowej.

NASZYM DOBRODZIEJOM I WOLONTARIUSZOM, WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WSPARLI NASZĄ ZBIÓRKĘ - PIĘKNIE DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA i NISKO SIĘ KŁANIAMY.

Jan Szczęśniewski
Prezes Zarządu
Śląski Bank Żywności
w Chorzowie