Podsumowanie Świątecznej Zbiórki Żywności 2017

Kolejna Zbiórka Żywności za nami!
Przeprowadzona w 93 placówkach handlowych w naszym regionie przyniosła efekt w postaci 27.000 kg żywności, która trafi do blisko 2700 rodzin. Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, wsparcie społeczne naszych akcji charytatywnych nadal utrzymuje się na tak wysokim poziomie.