Informacja o programie

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do końca lutego 2016 roku osoby które otrzymają skierowanie z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

W podanym okresie, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, OPL będą realizować cykliczne działania towarzyszące w zakresie włączenia osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy i inne. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących, wzbogacania umiejętności wykorzystania towarów pochodzących z POPŻ, wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnej diety itd. O szczegółach OPL na tablicach informacyjnych będą przekazywać wiadomości dla zainteresowanych na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie efektywności pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego 32 OPL w 33 miejscowościach objęły wsparciem żywnościowym 24558 osób przekazując 40458 paczek z żywnością. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również liczne działania towarzyszące.