Edycja 2014 - Efekty

Efekty POPŻ dla edycji 2014:

  • Liczna przekazanych paczek / wskaźnik produktu / - 75.138 szt,
  • Liczba osób objęta pomocą żywnościową – 24.558 beneficjentów,
  • Ilość artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym – 548.556 kg